Om oss

Södertälje Guldsmedsaffär är en av Södertäljes äldsta och mest välkända butiker

Den etablerades ca 1885 i Södertälje på Järnagatan 7. Butiken har sedan dess drivits av olika guldsmeder på olika adresser i Södertälje. År 1938 övertog Lilly och Elis Olsson rörelsen. Lilly skötte firman medan Elis kom in först 1953 som arbetande guldsmed.

År 1958 flyttade firman från lokalen på Storgatan 14 till gamla Stockholms Enskilda Banks utrymda banklokal på Storgatan 1. 1974 köpte Lars Romlin och Raimo Heiniö butiken och drev den fram till år 1985. De sålde då firman till Lars och Ulla Elmblad,  idag ägs butiken av deras dotter Anna-Carin Elmblad som driver den tillsammans med Lotta, Therése och Maria.